UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE

Upadłość konsumencka

Począwszy od 2016 roku prawo upadłościowe daje możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej tzw. Upadłości konsumenckiej.


PROCES
Kancelaria posiada doświadczenia w sporządzaniu wniosków i realizacji postępowań restrukturyzacyjnych przed sądem restrukturyzacyjnym.

Celem takiej operacji jest oddłużenie konsumenta ze wszystkich jego długów oprócz długów o charakterze alimentacyjnym, rentowym itp.

Dłużnik, osoba fizyczna, która popadła w spirale zadłużenia może uzyskać oddłużenie przed sądem upadłościowym pod warunkiem wykazania, ze jej działanie związane z zadłużeniem nie miało charakteru celowości a sytuacja w której się znalazła wynika ze zbiegu okoliczności zewnętrznych, zdrowotnych losowych itp.

W celu uzyskania ochrony przed wierzycielami oraz oddłużenia osoba fizyczna chcąca ogłosić upadłość musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w odpowiednim sądzie na specjalnych formularzach opisując swoją indywidualna sytuacje.


Chcący się oddłużyć konsumenci oprócz uzyskania ochrony przed wierzycielami musza sie liczyć z utratą posiadanych aktywów w tym mieszkania, domu i innych kosztownych ruchomości.

Pewna rekompensata może być uzyskana pomoc na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych od sądu upadłosciowego, niemniej zależy to od indywidualnej sytuacji dłużnika, konsumenta.

Ochronie przed utrata podlegają drobne aktywa służące codziennemu życiu w tym związane ze świadczeniem pracy aktywa np. Komputer, samochód itp.

Osoby chcące się oddłużyć kancelaria wspiera poprzez analizę ich sytuacji materialnej, rodzinnej, finansowej oraz poprzez sporządzenie wniosków o ogłoszenie upadłości.

Kancelaria może reprezentować dłużnika, konsumenta w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, i łun w postępowaniu upadłościowym.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub przez formularz kontaktowy.

Szanujemy Państwa dane i informujemy o wdrożeniu polityki ochrony danych osobowych o czym więcej w zakładce rodo.