RESTRUKTURYZACJA

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Restrukturyzacja

Prawo restrukturyzacyjne daje możliwość realizacji kilku sposobów restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika w zależności od sytuacji finansowej dłużnika.


PROCES

Środki restrukturyzacyjne

Kancelaria posiada doświadczenia w sporządzaniu wniosków i realizacji postępowań restrukturyzacyjnych przed sądem restrukturyzacyjnym.

Wybór projektu zależy od skomplikowania sytuacji i konieczności zastosowania środków restrukturyzacyjnych.
Ich stopniowanie zwiększa stopień ochrony przed wierzycielami na niekorzyść czasu realizacji oraz możliwości ingerowania wierzycieli w sposób restrukturyzacji, kończąc na działaniach sanacyjnych z odebraniem zarządu włącznie.


Możliwe działania do zastosowania przez dłużnika wymagają oceny jego indywidualnej sytuacji i wspólnego wyboru strategii działania i celów, jakie ma dać planowana restrukturyzacja.

Możliwe do osiągnięcia cele to głównie oddłużenie, ochrona przed wierzycielami, ochrona aktywów, możliwość kontynuacji działania, odstąpienie od niekorzystnych kontraktów likwidacja aktywów zabezpieczonych rzeczowo.

Analiza sytuacji dłużnika pozwoli na wskazanie momentu ryzyka wystąpienia niewypłacalności oraz ewentualnej konieczności złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy dającego ochronę osobistych interesów dłużnika, zarządu, przedsiębiorcy.

Kancelaria posiada doświadczenia w sporządzaniu wniosków i realizacji postępowań restrukturyzacyjnych przed sądem restrukturyzacyjnym.