UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Upadłość przedsiebiorcy

Kancelaria w wyniku audytu przeprowadzonego u przedsiębiorcy może zalecić sporządzenie i złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy w związku z wystąpieniem przesłanek niewypłacalności.


PROCES
Kancelaria posiada doświadczenia w sporządzaniu wniosków i realizacji postępowań restrukturyzacyjnych przed sądem restrukturyzacyjnym.

W takiej sytuacji kancelaria może przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy ze wszystkimi jego obligatoryjnym elementami przy współpracy z przedsiębiorca, głównie z jego działem prawni finansowym.


W sytuacji konieczności złożenia wniosku kancelaria może pomoc w uratowaniu przedsiębiorstwa poprzez realizacje tzw. Pre pack czyli możliwości przeprowadzenia szybkiej procedury upadłości z ochrona przedsiębiorstwa dłużnika poprzez jego sprzedaż innemu przedsiębiorcy bez konieczności utraty kontraktów i ochrony znaków towarowych, marki, pracowników itp.